dr hab. inż. Dorota Czarnecka-Komorowska, prof. PP Powrót do indeksu

dr hab. inż. Dorota Czarnecka-Komorowska, prof. PP

Stanowisko: Profesor
Obszar zainteresowań naukowych: recykling i odzysk materiałów polimerowych, nanokompozyty polimerowe, mechanika pękania tworzyw sztucznych, właściwości recyklatów, ekologia produktów, zarządzanie środowiskiem
tel. 61 665-2732, pokój 306 (CMBiN)
dorota.czarnecka-komorowska@put.poznan.pl

Informacje

Krótki życiorys naukowy
 • 1995 uzyskanie tytułu mgr inż. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn
 • 1997-2002 studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej w Poznaniu - dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
 • 2004 uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych, dyscyplina naukowa: Eksploatacja i Budowa Maszyn. Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, specjalność Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych, temat rozprawy doktorskiej: Wpływ krotności przetwarzania na przemianę krucho-ciągliwą wybranych tworzyw termoplastycznych
 • Od 1.11.1995 roku do chwili obecnej Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów, Zakład Tworzyw Sztucznych
Opublikowane artykuły naukowe:
 • Czarnecka – Komorowska D., Jurga J.: Study of phase structure of poly(ethylene teraphthalate) – PET by nuclear magnetic resonance (NMR), Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji PP, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, vol. 25 nr 1, pp. 179 - 187, 2005
 • Czarnecka – Komorowska D., Ciesielska D.: Wpływ liczby obiegów na właściwości recyklatów polimerowych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych, Warszawa, nr 3, s. 16-17, 2005
 • Czarnecka - Komorowska D., Ciesielska D., Jurga J.: The effect of reprocessing on the fracture behavior of recycled polycarbonate, 14 International Baltic Conference Materials Engineering - 2005, Materials Science, vol. 8 , Kowno, Litwa 2005
 • Czarnecka – Komorowska D.: Study of Brittle-DuctileTransition (BDT) in Recycled of PP and PET, Summer School - Materials Recycling, p. 707-708, 2005
 • Czarnecka - Komorowska D., Tomczyk T.: Ocena zmian właściwości mechanicznych strukturalnych recyklatów polimerowych napełnianych montmorylonitem (MMT), Czasopismo Techniczne Mechanika, z. 6-M/2006, Wyd. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, s.135-139, 2006
 • Czarnecka - Komorowska D., Ciesielska D.: The effect of recycling on ageing resistance of poly(ethylene terephthalate) and poly(methyl methacrylate), Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Of. Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 95-101, 2006
 • Czarnecka – Komorowska D., Ciesielska D.: Wpływ chlorku sodu (NaCl) na właściwości recyklatów stosowanych na elementy samochodowe, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Wyd. nr 3s/2006, Czasopismo Naukowo-Techniczne SITPCHEM i SIMP, Warszawa, nr 3, s. 12-14, 2006
 • Baranowski M., Woźniak-Braszak A., Czarnecka – Komorowska D., Jurga K., Jurga J.: Wpływ degradacji mechanicznej na dynamikę molekularną w poli(tereftalanie etylenu) – PET, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, nr 4, s. 21-29, 2007
 • Czarnecka - Komorowska D., Rydzkowski T., Wpływ krotności przetwórstwa na przetwarzanie na pękanie i strukturę ABS i mieszaniny PC/ABS, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, Technical Transactions, 2009,1-M, Issue 3, s. 67-71
 • Rozdział w monografii: Technologie „zero emisji” w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2012
Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych
 • 18 maja 2005r. – Wyróżnienie Komitetu Naukowego XIII Konferencji „Recyrkulacja w Budowie Maszyn”, za znaczące wartości metodyczne publikacji, pt. Wpływ liczby obiegów na właściwości recyklatów polimerowych,
 • 17 maja 2006r. – Wyróżnienie Komitetu Naukowego XIV Konferencji „Recyrkulacja w Budowie Maszyn 2006” za wartość merytoryczną pracy, pt. Wpływ chlorku (sodu NaCl) na właściwości recyklatów stosowanych na elementy samochodowe,
 • 13 października 2006r. – Nagroda JM Rektora Politechniki Poznańskiej za wybitne osiągnięcia w działalności badawczej w roku 2005
Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych
 • Udział w międzynarodowym programie Industrial Ecology Programme (2007-2008) w ramach Marie Curie Actions: POSTGRADUATE SCHOOL OF INDUSTRIAL ECOLOGY organizowanym przez Norwegian University of Science and Technology in Trondheim.
 • Life Cycle Assessment I (Analiza cyklu życia produktu cz. I): Slovak University of Technology, Faculty of Chemical and Food Technology, Bratislava (Slovakia), 15.01-20.01.2007r.
 • Life Cycle Assessment II (Analiza cyklu życia produktu cz. II): University of Economics, Faculty of Economics and Public Administration, Prague (Czech Republic), 25.06-30.06.2007r. Projekt: LCA in Poland
 • Value Chain Modelling (VCM) (Modelowanie łańcucha dostaw): University of Surrey, Centre for Environmental Strategy, Faculty of Engineering and Physical Sciences, Guildford Surrey (United Kingdom), 09.07-20.07.2007r. Projekt: MFA in Automotive Industry
 • Sustainable Production I (Zrównoważona Produkcja I): University of Maribor, Department of Chemistry and Chemical Engineering
 • Laboratory for Process Systems Engineering and Sustainable Development Maribor (Slovenia), 25.01.- 02.02.2007r., Projekt: Cleaner Production Feasibility Analysis
 • Sustainable Production II (Zrównoważona Produkcja II): Wroclaw University of Technology, Faculty of Environmental Engineering, Wroclaw (Poland), 22.06.-29.07.2008r. Projekt: Bioplastics from renewable sources
 • Resource and Recycling Systems (Systemy recyklingu) Wroclaw University of Technology, Faculty of Environmental Engineering, - Material Flow Analysis, Wroclaw (Poland), 30.06.-6.07.2008r. Projekt: Recykling PET w Europie

Ogłoszenia / Konsultacje

Konsultacje: https://informator.put.poznan.pl