dr inż. Monika Knitter Powrót do indeksu

dr inż. Monika Knitter

Stanowisko: Adiunkt
Obszar zainteresowań naukowych: kompozyty, wzmacnianie cząstkami nieorganicznymi, właściwości dielektryczne
tel. 61 665-2894, pokój 305 (CMBiN)
monika.knitter@put.poznan.pl

Informacje

Prace badawcze
 • wykonawca grantu badawczego KBN nr 7 T08E 004 21 pt. "Wolne rodniki i procesy relaksacyjne w spożywczych materiałach opakowaniowych", (kierownik projektu: dr hab. Jan Jurga, prof. PP)
 • wykonawca grantu badawczego KBN nr 9 T08E 045 24 pt. "Rola krzemianów i nanokrzemionek w przetwórstwie tworzyw sztucznych", (kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Krysztafkiewicz)
 • główmy wykonawca grantu promotorskiego pt. "Wpływ modyfikatorów na fizyko-mechaniczne właściwości folii opakowaniowych" - 25-4682/B/T02/2008/34 (kierownik projektu: dr hab. Jan Jurga, prof. PP)
 • wykonawca grantu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Kompozyty polimerowe o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności", numer umowy UDA-POIG.01.03.01-00-044/08-00 (kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Bolesław Jurkowski)
Wyróżnienia, nagrody

Nagroda zespołowa za szczególne osiągnięcia w działalności badawczej w 2003 i 2004 roku przyznana przez JM Rektora PP.

Działalność organizacyjna
 • współorganizator i sekretarz Studium Podyplomowego z zakresu "Konstrukcji Form Wtryskowych i Narzędzi do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych" (2003/04)
 • współprowadzący pokazy w ramach Nocy Naukowców i Polifestiwalu, (2007, 2008)
 • udział w pilotażowym projekcie realizowanym przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działanie 8.2 pt. "Promocja kultury innowacji w szkołach zawodowych" (2008, 2009)
Konferencje, sympozja
 • "7 Profesorskie Warsztaty Naukowe", 2-5 czerwca 2002 r., Puszczykowo (członek komitetu organizacyjnego)
 • V International Polymer Seminar, 3 lipiec 2003, Gliwice
 • Scanning Probe Spectroscopy and Related Methods" SPS'03, 16-19 lipiec, 2003, Poznań
 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, "Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych", 24-26 maj 2004, Rydzyna
 • International Scientific-Technical Conference for PhD Students "Automation and CA Systems in Technology Planning and in Manufacturing, 2-5 czerwiec 2004, Giewartów
 • Europolymer Cnference (EUPOC 2005). Polymers in Nanoscience and Nanotechnology, 2005, Włochy
 • U.S. - Poland Workshop on Nanoscience and Nano-Structured Materials, Poznań 2006
 • 18 Polish-Czech Seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, 2008, Zakopane
 • Materiały polimerowe i ich przetwórstwo, 2008, Poraj
 • Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Magnetycznego, 2008 Kraków
 • POLYCHAR17 - World Forum on Advanced Materials , 2009, France
 • XIV Profesorskie Warsztaty Naukowe, 2009, Krasiczyn

Ogłoszenia / Konsultacje

Konsultacje: https://informator.put.poznan.pl