Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Cykl kształcenia 2 semestry (200 godzin)
Aktualne edycje: 19.10.2018 - 30.09.2019
Terminy zajęć
 • piątek godz. 15:30-19:00
 • sobota godz. 8:30-15:00
 • zajęcia odbywają się co 2 tygodnie
Zasady naboru rekrutacja do 10.10.2018, według kolejności zgłoszeń
Koszt studium 4600,00 zł
Płatność możliwa w dwóch ratach po 2300,00 zł /semestralnie/
Należność należy wpłacić na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
6 Oddział w Poznaniu
z dopiskiem: st. pod. SP-91
Wydział Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Jednostka Instytut Technologii Materiałów
Sekretariat studium mgr inż. Anna Zawadzka
ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
tel. 61 665 2151
E-mail: anna.zawadzka@put.poznan.pl
Kierownik studium dr hab. inż. Marek Szostak
tel. 61 665 2776
Kontakt

mgr inż. Anna Zawadzka
tel. 61 665 2151

Profil kształcenia

Celem studium jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowiskach technologów, szefów produkcji, sprzedawców i logistyków w zakładach przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych oraz u dystrybutorów tworzyw.

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym specjalizujących się w przetwórstwie, sprzedaży lub doradztwie z zakresu tematyki tworzyw sztucznych i gumy.

Ramowy program Studium obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Materiały polimerowe,
 2. Fizykochemia polimerów,
 3. Technologia wtryskiwania tworzyw sztucznych,
 4. Technologia wytłaczania tworzyw sztucznych,
 5. Metody przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy,
 6. Kompozyty i nanokompozyty polimerowe,
 7. Badania właściwości tworzyw sztucznych i gumy,
 8. Reologia przetwórcza,
 9. Konstrukcja wyrobów z tworzyw sztucznych,
 10. Odzyski i recykling tworzyw sztucznych i gumy,
 11. Egzamin końcowy

Absolwenci Studium otrzymują "Świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego".