dr inż. Danuta Ciesielska Powrót do indeksu

dr inż. Danuta Ciesielska

Stanowisko: docent
Obszar zainteresowań naukowych: Konstrukcja i zastosowanie elementów z tworzyw sztucznych; właściwości recyklatów polimerowych
-
-

Informacje

Zatrudnienie w PP:                 od 1.04.1971 r., od 1.03.2007 - docent

Ukończone studia wyższe:       Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn, 1971 r., mgr inż. mechanik

Tematyka badań:                 

Zatrudnienie w PP:                od 1.04.1971 r., od 1.03.2007 - docent

Ukończone studia wyższe:     Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn, 1971 r., mgr inż. mechanik

Data uzyskania stopnia

naukowego doktora:               21.09.1979 r., Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn

Tematyka badań:                     Konstrukcja i zastosowanie elementów z tworzyw sztucznych; właściwości recyklatów polimerowych

Doświadczenie naukowe:       visiting professor w Eastern Illinois University, USA

                                                1997 r. (6 m-cy); 1999 r. (4 m-ce).

                                                Współwykonawca dwóch grantów KBN

Liczba prac dyplomowych:     96 prac magisterskich i 24 prace inżynierskie z zakresu konstrukcji, technologii i właściwości tworzyw sztucznych, a także logistyki oraz zarządzania jakością

Liczba publikacji:                    73 publikacje, w tym 23 autorskie,

                                                21 udokumentowanych cytowań

Współautor 2 skryptów uczelnianych

Najważniejsze osiągnięcia:
 • metodyka określania wytrzymałości zmęczeniowej tworzyw sztucznych w oparciu o pomiar temperatury samowzbudnej,
 • opracowanie technologii wytwarzania przegród separacyjnych na drodze spiekania tworzyw termoplastycznych,
 • konstrukcja urządzeń do pomiaru przepuszczalności powietrza i wody przez sztywne tworzywa porowate.
Nagrody i wyróżnienia:
 • 11 nagród zespołowych JM Rektora PP za osiągnięcia organizacyjno-dydaktyczne oraz prace badawcze.
 • Dyplom Uznania Eastern Illinois University, Charleston 97 za badania dotyczące recyklingu polistyrenu.
 • Dyplom Uznania Eastern Illinois University, Charleston 99 za badania modyfikacji recyklatu PS elastomerami.
 • Srebrny Krzyż Zasługi, 2003.
 • Wyróżnienie Komitetu Naukowego XIV Konferencji „Recyrkulacja w Budowie Maszyn” za wartość merytoryczną publikacji pt. „Wpływ chlorku sodu na właściwości recyklatów stosowanych na elementy samochodowe”, Bydgoszcz 2006.
 • Indywidualna Nagroda Rektorska za osiągnięcia organizacyjne i promocje Wydziału w roku 2005.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2007.
Inne informacje:

1.12.93 - 30.11.1996       Członek Komisji Dyscyplinarnej

Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

1.10.96 – 30.09.2000      Członek Senatu PP

15.06.98 - 30.09.1999     Członek Wydziałowego Zespołu ds. Systemu Punktowego

1.10.99 – 31.12.2000      Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia

1.10.03 - 30.09.2005       Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia

Doświadczenie naukowe:
 • visiting professor w Eastern Illinois University, USA 1997 r. (6 m-cy); 1999 r. (4 m-ce).
 • Współwykonawca dwóch grantów KBN
Liczba prac dyplomowych:

96 prac magisterskich i 24 prace inżynierskie z zakresu konstrukcji, technologii i właściwości tworzyw sztucznych, a także logistyki oraz zarządzania jakością

Liczba publikacji
 • 73 publikacje, w tym 23 autorskie,
 • 21 udokumentowanych cytowań

Ogłoszenia / Konsultacje