prof. dr hab. inż. Bolesław Jurkowski Powrót do indeksu

prof. dr hab. inż. Bolesław Jurkowski

Stanowisko: Profesor zwyczajny
Obszar zainteresowań naukowych: nanokompozyty, współmieszalność polimerów, struktura polimerów
tel. 61 665-2771, pokój 17 (hala A15T)
boleslaw.jurkowski@put.poznan.pl

Informacje

Specjalności:
technologia gumy i tworzyw sztucznych; inżynieria materiałowa - nanotechnologia polimerów.
Zatrudnienie w PP:
od 1984 roku
Tytuły naukowe
Magister
technologia gumy - konstrukcja opon samochodowych, Lomonosov Academy of Fine Chemical Technology, Moskwa 1964;
Doktor
"Konstrukcja dwuwarstwowych opon samochodowych", Lomonosov Academy of Fine Chemical Technology, Moskwa 1966, promotor czł. kor. AN ZSRR prof. V.F. Evstartov;
Doktor habilitowany
"Wybrane zagadnienia projektowania opon samochodowych", Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, opublikowana przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1971
Tytuł profesora
1985
Doktorat honoris causa w zakresie fizyki polimerów

Metal-Polymer Research Institute of National Academy of Sciences, Homel, Białoruś 1999.

Tematyka badań:
struktura i właściwości wieloskładnikowych kompozycji polimerowych, mechanochemiczna modyfikacja polimerów, polimerowe nanokompozyty.
Doświadczenie naukowe
Lomonosov Academy of Fine Chemical Technology, Moscow Russia Studia doktoranckie wrzesień 1964 wrzesień 1966
Metal-Polymer Research Institute of Belarus Academy of Sciences, Gomel, Belarus Udział w konferencjach naukowych i dyskusjach na temat wyników wspólnych badań 1996 wielokrotnie
Institute of the Problems of Physical Chemistry, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, Russia Dyskusje na temat wyników wspólnych badań 14 wrzesień 2000 20 wrzesień 2000
Liczba wypromowanych doktorów:
7 + 3 osoby przygotowane do obrony.
Liczba prac magisterskich:
nie rejestrowano
Liczba publikacji:
  • 12 książek lub zamawianych rozdziałów w książkach zagranicznych
  • 150 artykułów naukowych (połowa za granicą)
  • 117 komunikatów
Najważniejsze osiągnięcia:
wdrożenie wielu technologii do przemysłu oponiarskiego, autorstwo 23 patentów, zbudowanie stanowiska do wytwarzania nanokompozytów polimerowych, znane jest ponad 230 cytowań - w tym ponad 100 zagranicznych.
Inne informacje:
  • członek Rady naukowej OBR Przemysłu Oponiarskiego w latach 1970 - 2008,
  • dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania od 2007,
  • 20 lat stażu w przemyśle polskim i zagranicznym na stanowiskach technicznych (gł. technolog, gł. konstruktor, dyrektor ds. badawczo-rozwojowych, dyrektor techniczny i kierownik kontraktu w fabryce opon w Libii).

Ogłoszenia / Konsultacje