dr hab. Jan Jurga, prof. PP Powrót do indeksu

dr hab. Jan Jurga, prof. PP

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Obszar zainteresowań naukowych: nanokompozyty, badania polimerów metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
tel. 61 665-2394, pokój 321 (BM)
jan.jurga@put.poznan.pl

Informacje

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych:
 1. Polskie Towarzystwo Fizyczne,
 2. Societas Humboaldiana Polonorum,
 3. Stowarzyszenie Inzynierów Mechaników Polskich,
 4. Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
Działalność organizacyjna
 • kierownictwo i organizacja laboratorium dydaktycznego z fizyki
 • uczestnictwo w organizacji egzaminów wstępnych z fizyki na wszystkich wydziałach Politechniki Poznańskiej
 • organizacja laboratorium do ćwiczeń z fizykochemii polimerów
 • kierownictwo programu CPBR III 12
 • kierownictwo 3 programów KBN i uczestnictwo w 3 innych projektach KBN
 • kierownictwo zakładowych programów Badań Statutowych i Badań Własnych
 • uczestnictwo w międzywydziałowych programach badawczych (DPB) i wydziałowych programach badwczych dot. Nanotechnologii i Nanomateriałów
 • przewodniczący Wydziałowej Komisji Egzaminów Dyplomowych na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania
 • organizacja i kierownictwo I i II edycji Studium Podyplomowego " Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych i Gumy"
 • organizacja i kierownictwo I edycji Studium Podyplomowego " Konstrukcja Form Wtryskowych i Narzędzi do Przetwórstwa, kierownictwo Zakładu Tworzyw Sztucznych w Instytucie Technologii Materiałów
Współpraca z uczelniami i przemysłem
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Akademia Medyczna w Poznaniu,
 • Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
 • Instytut Niskich Temperatur Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Fabryka Wodomierzy "Powogaz" w Poznaniu,
 • Zakłady WAVIN METALPLAST-Buk,
 • Zakład Produkcyjny "KACZMAREK" Malewo,
 • PPH "Gąsior" Bydgoszcz.
Staże i pobyty zagraniczne
Niemcy Institut für Physikalische Chemie, Wilhelms Universität Münster Stypendium im. Alexandra von Humboldta 1976-1978: 18 mies.
1979: 2 mies.
1980: 2 mies.
1984: 2 mies.
Słowacja Vysoka skola technicka, Kosice Staż krótkoterminowy 1 miesiąc

Ogłoszenia / Konsultacje