Kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych <br>dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP Powrót do indeksu

Kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych
dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP

Stanowisko: Profesor
Obszar zainteresowań naukowych: technologia wtrysku tworzyw sztucznych, maszyny stosowane w przetwórstwie tworzyw
tel. 61 665-2776, pokój 309 (CMBiN)
marek.szostak@put.poznan.pl

Informacje

dr inż. Marek Szostak jest z-cą dyrektora Instytutu Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej, gdzie zajmuje się głównie tematyką przetwórstwa tworzyw sztucznych i recyklingu. W zakresie powyższej tematyki opublikował ponad 100 publikacji, w tym kilkanaście o zasięgu światowym oraz kilka rozdziałów w książkach. Jest współautorem 8 patentów z zakresu technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Jako kierownik realizuje obecnie 1 projekt celowy z zakresu recyklingu poliestrów oraz jako główny wykonawca zrealizował 6 grantów badawczych KBN. Projektował i nadzorował uruchomienia kilkunastu zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych, w tym trzech z branży recyklingu. W projekcie będzie odpowiedzialny za dobór maszyn, oprzyrządowania technologicznego, parametrów technologicznych recyklingu, opracowywaniu nowych metod recyklingu oraz współpracę z przemysłem.

Literatura:
  1. M. Szostak, Profiles and palets from mixed wastes by intrusion, "Materials Recycling", Book of lectures from Summer School in Karpacz, 2005, p. 599-607.
  2. M. Szostak, Machines for recycling, "Materials Recycling", Book of lectures from Summer School in Karpacz, 2005, p. 609-625.
  3. M. Szostak. Plastics Recycling Machinery, "Plastics Recycling in Europe", 2006, p. 159-183.
  4. Szostak M., Wpływ recyklatów PE na właściwości wyrobów odlewanych rotacyjnie, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, vol. 5, 47 (39), 2008, s. 47-48.
  5. Stokłosa J., Szostak M., Regranulaty poli(tereftalanu etylenu), Przetwórstwo materiałów polimerowych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, 2008, s. 153-158.
  6. Grzelak M., Stokłosa J., Szostak M., Sztywne folie PET z materiałów recyklatowych na przykładzie firmy GTX Hanex Plastic, Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2008, s. 71-77.
  7. D. Paukszta, M. Szostak, M. Górniaczyk, S. Borysiak Przetwórstwo i właściwości mechaniczne biokompozytów; Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2008, s. 161-168.

Ogłoszenia / Konsultacje

Konsultacje: https://informator.put.poznan.pl